Saltkällan Campingplanen

Ange Bildbeskrivning

Kommunen har tagit fram ett detaljplaneförslag för fastigheten Saltkällans säteri 1:3. Syftet med planarbetet är att pröva markens lämplighet för främst bostäder, men även verksamheter (trafikantservice). Planförslaget har varit ute på samråd under hösten 2015.

 

Kommunen inväntar beslut från regeringen innan planarbetet
kan gå vidare.

Handlingar

 

Underlag

Senast ändrad:

Sidansvarig: Erik Laurell