Munkedals kommunvapen

Saltkällan Mötesplatsen

Ange Bildbeskrivning

Exploatören har fått positivt besked för att
detaljplanelägga del av fastigheten Saltkällans säteri 1:2. Syftet med planarbetet är att pröva markens lämplighet för handel och trafikantservice.

 

Tidplan är ej bestämd.