Vadholmen Södra

Ange Bildbeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram en detaljplan för Vadholmen Södra. Planområdet berör fastigheterna Foss 2:81, 2:82 m.fl. och är beläget mellan Bohusbanan och Örekilsälven. Detaljplanen har uppförts med ett s.k. utökat förfarande. Planens syfte är att skapa förutsättningar för bostäder och centrumutveckling. Planen överensstämmer i huvudsak med den gällande översiktsplanen.


Detaljplanen för Vadholmen ger möjlighet att bygga ett hundratal lägenheter, beroende på lägenheternas storlek. Planen medger även olika typer av verksamheter, som till exempel butik, bageri, restaurang, gym, apotek, vårdcentral, samt möjligheter till lokaler för föreningsändamål och andra gemensamma ytor.


Kommunfullmäktige beslöt 2021-04-07, § 9, att anta detaljplanen.

Planhandlingar

Övriga handlingar

Underlag

Senast ändrad:

Sidansvarig: Erik Laurell