Munkedals kommunvapen

Meny

Vadholmen Södra

Ange Bildbeskrivning

Kommunen har tagit fram ett planprogram över planområdet. Planområdet berör fastigheterna Foss 2:81 m.fl. Syftet med planarbetet är att pröva markens lämplighet för bostäder och centrumverksamhet. Planprogrammet har varit ute på programsamråd under våren 2016. Inkomna synpunkter har sammanställts i en programsamrådsredogörelse.

 

Kommunen reviderar planförslaget och kommer att samråda med berörda sakägare och myndigheter under vintern/våren 2020.

Underlag:

Senast ändrad: 2020-01-10

Sidansvarig: Moa Widekärr

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

Illustration av en fjäder.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers
ikoner, Facebook, Instagram och Twitter.
Illustration av en fjäder.