Översiktsplan 2040 - Munkedals kommun

Illustration över olika delar i en kommun, som byggnader, natur, transportmedel, vatten och vindkraft med mera

Nu är arbetet med en ny översiktsplan, kallad ÖP 2040, igång i Munkedals kommun. Det omfattande arbetet genomförs i dialog med allmänhet, myndigheter och andra intressenter och beräknas vara klart år 2025. En översiktplan, ofta kallad ÖP, redovisar hur kommunens mark- och vattenområden bör användas i framtiden och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Under åren 2023 och 2024 planeras en samråds- respektive granskningsutställning där alla som vill kan lämna in synpunkter på hur översiktsplanen utformas.


Nyheter

Elin Tibell

Senast ändrad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede