Munkedals kommunvapen

Översiktsplan 2018

Munkedals kommun arbetar just nu med en revidering av översiktsplanen.

Det nya förslaget, Översiktsplan 2018, är baserat på Översiktsplan 2014. Den beskrivande texten har omarbetats och kartmaterialet har justerats.

Planen har vart ute på samråd och inkomna synpunkter är nu under sammanställning.

Samrådshandlingar