Planer som vunnit laga kraft


Lista över lagakraft vunna detaljplaner

Lagakraft datum

Detaljplan

2023-05-12

Gårvik Lökeberg

2023-03-17

Ändring av detaljplan Hällevadsholm Vässjeområdet

2022-12-21

Ändring av detaljplan för del av Foss-Berg 3:1 och Foss 5:1 (Bergsäter)

2022-09-29

Gårvik Östra

2022-01-19

Upphävande Byggnadsplan Hedekas

2021-10-19

Munkedal Brudås

2021-04-29

Vadholmen Södra

2020-06-19

Håby Västra Nylunda

2019-09-11

Säleby Södra

2019-02-12

Vässje - Gamla Vässjegården

2019-02-12

Dingle 1:87

2019-01-02

Torreby Övre Fjällberg

2018-12-27

Möe 1:2 - ändring av detaljplan

2017-06-12

Foss 2:55 - Barnkullen

2015-06-04

Foss 12:8 och 13:1 - samlingslokal

2015-06-04

Fisketorp 1:28

2014-05-05

Torreby 3:208 och del av 3:154 - ändring av detaljplan

2014-02-14

Håby handelsområde - ändring av detaljplan

2014-01-20

Håby Logistikcentrum

2013-03-11

Saltkällan, Brevik 3:12 m.fl.

2013-01-15

Vässje 3:1 m.fl. - vid stationsområdet

2013-01-02

Centrum - Foss 2:68

2012-10-15

Vässje 2:4 m.fl. - vid idrottsplatsen

2012-09-14

Dingle 4:33 - Dingle förskola

2012-04-02

Möe 1:14 och 1:2 - Korpåsvägen

2011-12-05

Munkedal 1:58 m.fl. - Önnebacka förskola

2011-08-15

Ödsby 2:24, Carlanders båtvarv

2011-07-26

Vadholmen 2011

2011-07-26

Säleby

2011-06-08

Valbo-Ryrs Holmen 1:2

2011-04-15

Hensbacka 2:3 - Smedberget

2009-07-10

Foss-Berg 3:1 och Foss 5:1

2009-06-24

Torreby 3:154, del av - vid slottet

2009-04-07

Möe 1:2, del av - vid kapellet

2009-04-07

Ödsby 3:3

2009-04-07

Arctic Paper AB

2008-11-17

Foss 10:1 - Tegelverkstomten

2008-07-01

Torreby stallet - ändring av detaljplan

2008-02-28

Vadholmen 2008

2007-11-29

Håby-Lycke 1:53 m.fl.

2007-11-12

Foss 7:11 och 10:54 f.d polishus/brandstation