Munkedals kommunvapen

Meny

Håby Västra Nylunda

Ange Bildbeskrivning

Kommunen har tagit fram ett detaljplaneförslag för ett verksamhetsområde beläget mellan Gläborg och Håby.

Granskning med berörda sakägare och myndigheter gjordes under våren 2015. Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt upprättat granskningsutlåtande, daterat 2020-04-15
.
Detaljplanen har efter granskningen justerats efter inkomna synpunkter. Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2020-05-25 § 48, genom beslut som vann laga kraft 2020-06-19.

Handlingar

Senast ändrad: 2020-07-03

Sidansvarig: Erik Laurell

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

Illustration av en fjäder.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers
ikoner, Facebook, Instagram och Twitter.
Illustration av en fjäder.