Möe 1:2 - ändring av detaljplan

Ändring av detaljplan för del av Möe 1:2 

Kommunen valde under våren 2018 att ta fram ett förslag på ändring av detaljplanen med syftet att öka flexibiliteten i planen.


Kommunfullmäktige i Munkedals kommun beslutade 2018-11-29 § 118, att anta ändring av detaljplan för del av Möe 1:2. Daterade 2018-09-19. Länsstyrelsen beslutade 2018-12-13 att inte överpröva kommunens beslut att anta planen.


Vid överklagandetidens utgång har ingen överklagan inlämnats till kommunen.


I och med detta vinner ändringen av detaljplanen laga kraft 2018-12-27.

 

Handlingar

Detaljplanen vann laga kraft 2009-04-07

Handlingar

Senast ändrad: 2020-07-03

Sidansvarig: Erik Laurell