Munkedals kommunvapen

Meny

Säleby

Förslag till detaljplan för Säleby — verksamhetsområde,   del av fastighet Foss 10:1 och Foss 10:359, Munkedals kommun.
 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-14 att anta detaljplan för del av Säleby-verksamhetsområde, del av fastighet Foss 10:1 och Foss 10:359, upprättad 2010-10-20 och justerad 2011-05-31.daterad 2010-06-22 och rev. 2010-09-15.

 

Länstyrelsens beslut enligt 12 kap. 2§ PBL, att inte pröva kommunens antagandebeslut i enligt med vad som anges i 12 kap. 1§ PBL. föreligger.

 

Vid överklagande tidens utgång har inga överklaganden inkommit till kommunstyrelsen.

 

Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft 2011-07-26.

Senast ändrad: 2019-01-15

Sidansvarig: Moa Widekärr

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

Illustration av en fjäder.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers
ikoner, Facebook, Instagram och Twitter.
Illustration av en fjäder.