Översiktsplan 2040 - Munkedals kommun

Illustration över olika delar i en kommun, som byggnader, natur, transportmedel, vatten och vindkraft med mera

Just nu pågår arbetet med en ny översiktsplan, kallad ÖP 2040, i Munkedals kommun. Det omfattande arbetet genomförs i dialog med allmänhet, myndigheter och andra intressenter och beräknas vara klart år 2025. En översiktplan, ofta kallad ÖP, redovisar hur kommunens mark- och vattenområden bör användas i framtiden och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Under åren 2023 och 2024 planeras en samråds- respektive granskningsutställning där alla som vill kan lämna in synpunkter på hur översiktsplanen utformas.

Samråd pågår - tyck till om ÖP 2040

Samråd med allmänhet och myndigheter kring översiktsplan 2040 pågår mellan den 4 oktober och 26 november 2023.

 

Här hittar du information om hur du kan ta del av förslaget till översiktsplan 2040 och hur du kan lämna dina synpunkter.

Digital samrådshandling

Via en digital samrådshandling som består av text och kartor, kan du ta del av förslaget och lämna dina synpunkter via ett svarsformulär. Svarsformuläret hittar du i kapitel 2 i samrådshandlingen.

 

Digital samrådshandling

 

Samrådshandlingar i PDF-format

Du kan även läsa eller ladda ner samrådshandlingarna i utskriftsvänligt PDF-format.


Tillgänglighetsredovisning samrådshandlingar PDF Pdf, 118.8 kB.

 

Samrådshandlingar i pappersformat

Du kan ta del av samrådshandlingarna i kommunhuset Forum i Munkedal. Du kan även begära ut en papperskopia av samrådshandlingarna.

 

Dialogmöten samrådshandlingar

Under samrådstiden kommer samhällsbyggnadsförvaltningen finnas på plats på olika orter för att möta allmänheten, visa samrådshandlingar, svara på frågor och ta emot synpunkter.

 

Hedekas - Hedekas Bygdegård

18 oktober 2023, kl. 10:00 –13:00

16 november 2023 kl. 16:00 –19:00

 

Hällevadsholm - Folkets Hus i Hällevadsholm

17 oktober 2023 kl. 16:00 –19:00

18 oktober 2023 kl. 13:00 –16:00

 

Dingle - Möteslokalen Sporren, Utvecklingscentrum Munkedal

19 oktober 2023 kl. 10:00 –14:00

18 oktober 2023 kl. 16:30 –19:00

 

Munkedal - Kommunhuset Forum, Gullmarsalen

1 november 2023 kl. 10.00 –14:00

2 november 2023 kl. 16:00 –19:00

 

Lämna synpunkter på samrådshandlingarna

Synpunkter på förslaget kan lämnas via det formulär som finns i den digitala samrådshandlingen eller via e-post och post. Du kan även lämna synpunkter på plats vid samrådets dialogmöten. Samrådet pågår mellan den 4 oktober och 26 november 2023.

 

E-post: planbygg@munkedal.se


Postadress:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Munkedals kommun
455 80 Munkedal

 

Nyheter

Elin Tibell

Senast ändrad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede