Samhällsutveckling och hållbarhet

Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers förutsättningar att tillgodose sina behov.

 

På sidan Klimat, miljö och hållbarhet kan du läsa om Munkedals kommuns miljöarbete.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion