Mötesplats Samhällsbyggnad

Illustration med texten Mötesplats Samhällsbyggnad - kom och prata samhälle med oss

Mötesplats samhällsbyggnad är ett tillfälle för dig att möta flera av våra verksamheter och delge oss dina tankar och frågor. Ambitionen är att arrangera återkommande dialogmöten på olika orter i kommunen.

Möt oss i Hedekas på
Hedekas Bygdegård, torsdag 16 november kl. 15-19.

Du får träffa:

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter:

  • Plan-, bygg- och MEX-enheten
  • Tekniska enheten
  • Serviceavdelningen (måltid och lokalvård)

Kommunens näringslivsutvecklare m.fl:

  • Näringsliv och besöksnäring
  • Näringslivsrådet
  • Mobila företagsarenan

Kommunens energirådgivare

Miljöenheten

 

Rambo AB, det kommunala renhållningsbolaget

 

Kom och ta en fika

Vi bjuder på kaffe, te, saft och tilltugg.

Barnens skaparverkstad

Kom och pyssla och skapa.

Tyck till!

Vi tar gärna del av dina tankar, ideer, synpunkter eller klagomål så att vi kan förbättra våra verksamheter.

Kommande mötesplatser

Samhällsbyggnadsförvaltningen har som ambition att arrangera återkommande dialogmöten på olika orter i kommunen. Planering och information sker löpande under året.