Eget dricksvatten

Du som bor utanför tätorterna i Munkedals kommun har ofta grundvatten som vattenkälla. Läs mer om grundvatten

 

Grundvatten är det vatten som finns i marken där porerna i jorden och sprickorna i berggrunden är helt vattenfyllda. Grundvatten bildas genom att nederbörd infiltrerar. Nivån varierar mellan olika platser och årstider samt även mellan olika år. I södra Sverige är grundvattennivåerna generellt som högst under tidig vår.


Är du orolig för kvaliteten på vattnet i din brunn kan du provta ditt vatten hos ett ackrediterat laboratorium. Du hittar en länk till en lista på laboratorierna under Relaterad information.

Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Nu öppnas möjligheten för dig som brunnsägare att bättre skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet. Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera. Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn. Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn. Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.


Registreringen av din brunn sker genom att fylla i ett enkelt e-formulär på SGU:s (Sveriges Geologiska Undersöknings) webbplats.

 

Om vattnet i din brunn sinar

Ta del av Miljönämnden i mellersta Bohusläns information om vad som gäller ifall din brunn sinar. Informationen ges via Sotenäs kommuns webbplats.

 

Om vattnet i din brunn sinar - sotenas.se