Vattentjänstplan Munkedals kommun

Bild på forsande vatten

Just nu pågår arbetet med att ta fram en Vattentjänstplan för Munkedals kommun. Vattentjänstplanen är den plan som beskriver kommunens långsiktiga planering för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster och är ett underlag för en hållbar långsiktig utveckling av den allmänna VA-anläggningen. För att kunna tillgodose allmänna vattentjänster behöver kommunen underhålla och förnya befintlig anläggning, planera för utbyggnad och utföra åtgärder för att anläggningen ska klara belastningar på grund av skyfall.

 

Under 2023 och 2024 kommer planen att gå ut på samråd och granskning där myndigheter och fastighetsägare kan lämna synpunkter.

Granskning pågår

Granskning med myndigheter och fastighetsägare kring Vattentjänstplan pågår mellan den 2 januari till 30 januari 2024.

Här hittar du information om hur du kan ta del av förslag till Vattentjänstplan Munkedals kommun och hur du kan lämna synpunkter.

Granskningshandlingar

Läs eller ladda ner granskningshandlingarna i PDF-format.

Övriga handlingar

Lämna synpunkter på granskningshandlingarna

Synpunkter på förslaget kan lämnas via digitalt formulär, via e-post och post. Synpunkter på förslaget ska lämnas senast 30 januari, ange gärna ärendenummer: SBFV 2023-267.

 

Kontaktuppgifter:
planbygg@munkedal.se


Samhällsbyggnadsförvaltningen
Munkedals kommun
455 80 Munkedal
Växel: 0524-180 00

 

Digitalt synpunktsforumlär

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal