Munkedals kommunvapen

Meny

Översiktsplan och detaljplaner

En man står och bläddrar i papper som ligger på ett bord.

Fysisk planering handlar om att bestämma hur mark- och vattenområden ska användas. Olika intressen skall vägas mot varandra i en öppen och demokratisk process.

 

Det är endast kommunen som har rätt att anta planer och även att bestämma om planläggning ska ske eller inte.

Översiktsplan

Övergripande markanvändning

I Munkedal finns det en Översiktsplan (ÖP) från 2014 som täcker hela kommunens yta. Denna plan är ett vägledande dokument som skall underlätta för kommunens och andra myndigheters beslut i enskilda ärenden som gäller planering, byggande och resurshushållning.

Detaljplaner

Planen med bindande rättigheter och skyldigheter

Detaljplaner reglerar markens användning och hur bebyggelsen inom kommunen sker. En detaljplan kan omfatta enstaka fastigheter eller större områden. I detaljplanen görs avvägningar mellan de allmänna intressena och olika enskilda intressen.

 

Det är kommunen som avgör när och var detaljplan skall upprättas. När kommunen vill förändra mark- eller vattenanvändningen för ett område tas en detaljplan (DP) fram.

En detaljplan tas oftast fram i följande steg:

(i varje led godkänns handlingarna av Byggnadsnämnden)

  • En ansökan om plantillstånd kommer in till kommunen.
  • Beslut om plantillstånd ges och ramavtal tecknas med markägare/exploatör.
  • Programhandlingar upprättas och skickas på samråd.
  • Förslag till detaljplan tas fram.
  • Efter bearbetning ställs förslaget ut.
  • Detaljplanen antas och vinner laga kraft.
  • (Eventuellt överklagas planen).
Illustrerad bild av en processslinje.

Senast ändrad: 2018-09-06

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers ikoner. Facebook med ett litet f på en mörkblå cirkel. Instagram med en stiliserad kamera i vita linjer på en mångfärgad cirkel. Twitter med en vit flygande fågel på en ljusblå cirkel.