Ärenden och handlingar

En person står i ett arkiv och håller upp en stor bok som innehåller protokoll från 1906.

Protokoll från Hede kommunalstämma 1906

Handlingar till sammanträden

Om du söker handlingar som gäller exempelvis en nämnds sammanträden hittar du dem istället på sidan Möten och protokoll under Politik och demokrati.

Allmän handling

En allmän handling innehåller information av något slag. Oftast är det brev, protokoll, beslutsunderlag eller beslut. Men det kan också vara fakturor, bokföring, e-post, video- eller bandupptagningar med mera.


De flesta brev och handlingar som skickas till och från kommunen är allmänna och offentliga, vilket innebär att alla har rätt att ta del av dem.

 

Det finns dock en del allmänna handlingar som är sekretessbelagda, det vill säga att hela eller en del av handlingen är hemlig.

 

Olika handlingar som rör samma sak kan behöva hållas samman i ett ärende. Det kan vara en ansökan där beslutsunderlag tagits fram och sedan själva beslutet.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Ulrika Karlsson