Jämför service, kvalitet i verksamheter

Öppen data, jämför oss med andra kommuner

Hur effektivt används kommunens skattemedel och vilka resultat leder det till för att skapa ett gott samhälle att leva i för kommuninvånarna?


För att visa detta på ett bra sätt deltar Munkedals kommun i: