Munkedals kommunvapen

Benchmarking i norra Bohuslän 2016 

Foto på ett öppnat A4-häfte samt ett stängt häfte liggandes ovanpå.

I årets benchmarkingsrapport har det gjorts en fördjupande analys inom individ- och familjeomsorgen, då kostnaderna skiljer sig mycket mellan våra kommuner. Analysmaterialet inriktas på att ge förklaringar till skillnader mellan kommunerna, med koppling till kvalitetsaspekter.

 

Rapporten i sin helhet hittar du under Relaterad information till höger.

Maria Strömberg