Benchmarking i norra Bohuslän 2017 

På senare år har allt fler av de svenska kommunerna arbetat

med jämförelser med andra kommuner för att utveckla sin

verksamhet. Utgångspunkt är att det finns kommuner som

fungerar bättre än andra och att deras sätt att bedriva verksamheten på, bör spridas till övriga kommuner. Arbetssättet att utveckla sin verksamhet genom att jämföra och lära av andra brukar benämnas benchmarking.


Det finns flera tänkbara syften med benchmarking: att få information om hur kommunen ligger till i jämförelse med andra, att finna besparingspotential, att finna möjligheter till effektiviseringar och att redovisa för medborgarna hur verksamheten fungerar.


Årets rapport finner du under Relaterad information.