Kommunens kvalitet i korthet

Foto på en äldre man som får en tallrik serverad vid köksbordet av en kvinnlig hemtjänstpersonal.

 

Munkedals kommun deltar sedan i hösten 2011 i "Kommunens kvalitet i korthet" (KKiK). Detta är ett nätverk som numera består av cirka 258 av landets kommuner.

 

Kommunens kvalitet i korthet leds av Sveriges kommuner och Landsting (SKL), och verkar för att öka kvalitetsmätningar och jämförelser mellan kommuner.

 

Syftet med projektet har varit att göra jämförelser utifrån vanliga frågor som de förtroendevalda får från medborgarna. Tanken är att jämförelserna ska underlätta dialogen om hur effektivt skattemedlen används och vad man får för pengarna.

Frågorna är hämtade från olika verksamhetsområden och ger en samlad bild av vad kommunen åstadkommer. Se resultaten som indikatorer.

 

Vi får också en fingervisning om hur vi ligger till jämfört med de andra kommunerna i nätverket. Vad är vi bra på och vad bör vi förbättra. Som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen.

 

Frågorna är sorterade under följande fem områden:

 

  • Tillgänglighet
  • Trygghet
  • Information och delaktighet
  • Effektivitet
  • Kommunen som samhällsutvecklare

 

Sammantaget är ett fyrtiotal mått framtagna. Måtten är framtagna genom projektet öppna jämförelser, egen rapportering, externa undersökningar, Statistiska Centralbyrån (SCB), Skolverket med mera.

 

Årligen kommer dessa mått mätas av kommunen för att kunna jämföra oss över tid och med andra. Under 2017 inleddes en översyn av KKiK tillsammans med alla deltagande kommuner och den fortsätter under 2018. Syftet är att hitta områden och mått som på bästa sätt mäter kvalitet utifrån de utmaningar som kommunerna har idag.

 

Klicka på respektive år i menyn för att se Munkedals kommuns resultat.

Senast ändrad: 2020-04-27

Sidansvarig: Maria Strömberg