Kommunens kvalitet i korthet 2015

Foto på tre personer sitter ned vid ett bord inomhus framför ett fönster. Två av personerna som är äldre kvinnor är vårdtagare, den tredje kvinnan som sitter närmast kameran är vårdgivare. 

Ekebackens äldreboende

Kommunalrådet har ordet

Det är ett viktigt arbete med jämförelser. Vi kommer att fortsätta vår strävan med att göra Munkedals kommun effektivare, mer tillgänglig och tryggare med möjlighet till god information som ger våra invånare möjlighet att vara delaktiga, trygga och nöjda med sin kommun.


Nu börjar vi få några års siffror att jämföra med och överlag så går vi åt rätt håll. Dock finns några områden som bör fokuseras på bla. kostnader och serviceutbudet på våra äldreboenden och kostnad per vårdtagare i hemtjänsten.


Åsa Karlsson (S)

2015 års resultat

Inom området tillgänglighet ligger Munkedal bra till jämfört med andra kommuner i gott bemötande via telefon. Även kan vi erbjuda plats i förskoleverkamheten i tid och väntetiden för att få plats på ett äldreboende är god.


Inom trygghetsmätningen ligger vi bland de bästa kommunerna gällande antalet vårdare som besöker person med hemtjänst och andelen faktiskt barn per personal.


Inom effektivitet ligger Munkedal bra till (grönt) när det gäller kostnader och resultat/behörigheter, medans vi ligger lite sämre till när det gäller äldreomsorgskostnader kontra kvalitet (nöjdhet och serviceutbud). Dock ligger hemtjänstens nöjdhet bland de bästa på 97 %.


Inom samhällsutvecklare ligger kommunen på medel. Det som sticker ut är företagsklimat och ekologiska livsmedel där kommunen ligger lågt. Dock är det en ökning på ekologiska livsmedel men från en låg nivå.


Rapporten i sin helhet hittar du under Relaterad information.

Senast ändrad: 2020-02-04

Sidansvarig: Maria Strömberg