Kolada och öppna data

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.


Länkad data med nyckeltal från Kolada

Kommun- och regionsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och regioner.


Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter, till exempel Statistiska centralbyrån, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och Brottsförebyggande rådet, och täcker allt från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar.


Databasen innehåller 5 000 nyckeltal, dvs mått som är lämpade för jämförelser. De olika verktygen hjälper dig att analysera och visualisera resultat.


Jämföraren är den som är lättast att använda sig av. Här kan du välja verksamhetsområde tex nyckeltal inom grundskola, förskola, gymnasieskola, Kultur och fritid, Individ och familjeomsorg, LSS, Äldreomsorg, Miljö, Samhällsbyggnad, Näringsliv, Agenda 2023, Öppna jämförelser, KKKIK kommunernas kvalitet i korthet, ekonomi och personal.


Nyckeltalen visar din kommuns resultat över tid, om man ligger bra eller dåligt till i förhållande till andra kommuner.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Anna Josefsson