Kommunens organisation

Munkedals kommuns samlade förvaltning är indelad i fyra förvaltningar:


  • Kommunstyrelsens förvaltning
  • Barn- och utbildnings- samt kultur- och fritidsförvaltningen
  • Välfärdsförvaltningen
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen


Dessa arbetar gentemot nämnderna, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, välfärdsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.


I nämnderna sitter de förtroendevalda politiker som beslutar om mål medan personalen bereder ärenden och utför arbeten.

Politikerna har det yttersta ansvaret för styrningen av den kommunala verksamheten.


I kommunvalet, vart fjärde år, väljer kommuninvånarna vilka politiker som skall styra kommunen.


Politikerna sätter upp mål och riktlinjer för verksamheten samt beslutar i övergripande frågor.


Personalen har till uppgift att:

  • Bereda ärenden för beslut av de förtroendevalda
  • Se till att beslut verkställs
  • Se till att upprätthålla den dagliga verksamheten

Politisk organisation

Ett organisationsschema som visar hur kommunen styrs politiskt.

Klicka på bilden för att visa den som pdf.

Tjänstemannaorganisation

Organisationsträd förvaltningar

Klicka på bilden för att visa den som pdf.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Fredrick Göthberg