Munkedals kommunvapen

Munkbo AB

Flygfoto över en del av ett samhälle. Mellan skogspartier ses bland annat flerfamiljshus.

Brudås, Munkedal

Munkedals bostäder AB, Munkbo, är ett helägt kommunalt bostadsbolag. Munkbo har lägenheter i Munkedal, Hedekas och Dingle. VD för bolaget är Henrik Gustafsson.

Styrelse

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31


Klicka här för att se Munkbos styrelsemedlemmar