Munkedal Vatten AB

Foto på ett litet vattenfall rinner nedför en mossbeklädd bergsvägg.

Brudslöjan vid Kvistrum

Munkedal Vatten AB är ett helägt kommunalt bolag för VA-nät och VA-anläggningar. Bolaget bildades 2013. VD för bolaget är Peter Johansson.


Munkedal Vatten AB har 20 procent i ägarandel i Västvatten AB som är ett driftbolag som gemensamt ägs av Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommun. 

Styrelse

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31


Klicka här för att se styrelsemedlemmar