Västvatten AB

Västvatten är ett driftbolag som gemensamt ägs av Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommun. Bolaget ansvarar för drift, underhåll och utveckling av kommunernas vatten- och avloppsverksamheter.


Tack vare det gemensamma bolaget, med gemensamma resurser, erbjuder vi våra abonnenter god service och tillgänglighet.


Drivkrafter för samverkan är bland annat kompetensförsörjning, stordriftsfördelar och ökade krav från huvudmän, myndigheter och abonnenter.


Det lokala inflytandet består, varje kommun bestämmer i det egna kommunala bolaget: Färgelanda Vatten AB, Munkedal Vatten AB, Sotenäs Vatten AB och Uddevalla Vatten AB. Varje bolag äger sitt VA-nät och anläggningar samt beslutar om utbyggnader, upprustningar och VA-taxor för den egna kommunen.


Bolagen har en omsättning på ungefär 200 mkr med drygt 90 anställda. Huvudkontoret för Västvatten är beläget i Uddevalla.

Ledamöter från Munkedals kommun

Klicka här för att se ledamöter och ersättare från Munkedals kommun


Ägarombud från Munkedals kommun