Fyrbodals kommunalförbund

 

Bild på Fyrbodals kommunalförbunds logotype. Under ordet Fyrbodal syns ett par vågformade linjer i grönt och blått.

14 kommuner samarbetar för tillväxt

Fyrbodals kommunalförbund är ett av de fyra regionala kommunalförbunden i Västra Götalands län. Det är en samarbetsorganisation för 14 kommuner och har i uppgift att arbeta med samverkansfrågor kommunerna emellan.

Fakta

 • Antal medlemskommuner: 14
 • Namnet har sin historik i begreppen Fyrstad, Bohuslän och Dalsland, vars kommuner är medlemmar i kommunalförbundet.
 • Antal invånare: cirka 260 000
 • Fokusområden: Näringsliv, kultur, hälsa, utbildning och infrastruktur

Samarbetsfrågorna gäller i första hand följande områden

 • Vård och omsorg samt socialtjänst
 • Verksamhetsutveckling med stöd av IT
 • Utbildning och FoU
 • Kompetenshöjande insatser
 • Gemensamt ägarskap av bolagen Mediapoolen, Gryning Vård AB och Innovatum A
 • Intressebevakning
 • Projektägarskap där kommunalförbundet administrerar och ansvarar för ett antal externt finansierade projekt (EU, strukturfonder, interreg mm)
 • Tillväxtfrågor och regional utveckling

Samarbete mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen

Kommunalförbundets ska vara länken mellan de 14 kommunerna och regionen. I detta ingår att föra information i de båda riktningarna, vara pådrivande och samordna arbetet i syfte att skapa en kraftfull utveckling i Fyrbodal i riktning mot den gemensamma visionen om "Det goda livet".

Kommuner som ingår i kommunalförbundet

 • Bengtsfors
 • Dals-Ed
 • Lysekil
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Orust
 • Sotenäs
 • Strömstad
 • Tanum
 • Trollhättan
 • Uddevalla
 • Vänersborg
 • Åmål

Ledamöter från Munkedals kommun

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

OBS! Kontaktuppgifterna nedan är under uppdatering.

Direktionen

Ledamot

Jan Hognert (M)
jan.hognert@munkedal.se

Senast ändrad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal