Barn- och utbildnings samt kultur- och fritidsförvaltningen

Foto på barn och musiklärare som spelar blåsinstrument utomhus på en träscen som går i en båge.Förstora bilden

Musikskolan spelade när tillbyggnaden av Önnebacka förskola invigdes.

Förvaltningen ska stödja barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden i dess uppdrag att erbjuda barn- och utbildningsverksamhet samt verksamhet inom kultur- och fritidsområdet. Förvaltningen leds av förvaltningschef.

Barnomsorg

Munkedals kommun erbjuder barnomsorg genom förskolor, pedagogisk omsorg, öppen förskola och skolbarnomsorg.

Förskolor

Förskola är för barn från ett års ålder och fram tills de börjar i förskoleklass. Förskolor finns i Dingle, Hedekas, Hällevadsholm, Munkedal och på Stale. Organisatoriskt är förskolorna uppdelade uppdelade i områdena Svarteborg (Dingle och Hällevadsholm), Sörbygden (Hedekas), Munkedal centrum (centrala Munkedal) och Munkedal syd (Stale).


Läs mer om förskolorna i kommunen

Annan pedagogisk verksamhet

Annan pedagogisk verksamhet är ett samlingsnamn och innefattar bland annat:

  • Pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem. I Munkedals kommun erbjuds pedagogisk omsorg av dagbarnvårdare.
  • Öppen förskola som finns centralt i Munkedal på Familjecentralen Skatten.


Pedagogisk omsorg är för barn från ett års ålder till fem år.


Läs mer om dagbarnvårdare

Läs mer om öppna förskolan

Skolbarnomsorg

Skolbarnomsorg är fritidshem och riktar sig till barn som börjat skolan. Fritidshemmen ligger i anslutning till skolorna i Dingle, Hedekas, Hällevadsholm, Munkedal och på Stale.


Läs mer om fritidshemmens verksamhet

Grundskolor

Inom Munkedals kommun finns det fem skolor med årskurs F-6 och en högstadieskola med årskurs 7-9.

Årskurs F-6

Låg- och mellanstadieskolor finns i Dingle, Hedekas, Hällevadsholm, Munkedal och på Stale. I Munkedal finns även träningsskola.


Läs mer om grundskolorna

Läs mer om träningsskolan

Högstadium

På Kungsmarksskolan i Munkedal finns det högstadieskola och grundsärskola.


Läs mer om högstadieskolan

Läs mer om grundsärskolan

Utvecklingsenhet

Utvecklingsenheten består av kvalitetsutvecklare, IT-pedagog, elevhälsa och en byggprojektsamordnare. Enheten leds av utvecklingschef.

Elevhälsa

Familjecentralen Skatten är en del av elevhälsoteamet. Ett team bestående av specialpedagog, logoped, skolpsykolog, kuratorer, skolsköterskor och skolläkare.


Läs mer om elevhälsan

Kunskapens Hus

Kunskapens Hus har flera uppdrag: gymnasium och vuxenutbildning. Enheten är även en del av Munkedals Utvecklingscentrum i Dingle.

Gymnasium

I Munkedals kommuns regi finns två gymnasieprogram:

  • Gymnasiesärskolans individuella program i Dingle
  • Processtekniska Gymnasiet i Munkedal


Läs mer om gymnasiesärskolans individuella program

Läs mer om Processtekniska Gymnasiet

Vuxenutbildning

Kunskapens Hus i Dingle har även ett stort utbud av utbildningar och kurser inom vuxenutbildning.


Läs mer på Kunskapens Hus sida

Kultur och fritid

Enheten Kultur och fritid arbetar med kultur, bibliotek, fritid, föreningskoordination, och turism. Fritidsledarna inom Ung fritid driver fritidsgården Örekilsgården och elevcafét på Kungsmarksskolan. Enheten har även hand om feriepraktik för skolungdom.


Läs mer om enhetens olika verksamheter på sidorna under Uppleva och göra.

Bibliotek

Munkedals kommuns huvudbibliotek finns i kommunhuset Forum. Folk- och skolbibliotek finns i Dingle, Hedekas och Hällevadsholm.


På Centrumskolan i Dingle ligger skolbiblioteket och i Kunskapens Hus Utvecklingscentrum Munkedal i Dingle ligger folkbiblioteket som är öppet för allmänheten. I Hedekas och Hällevadsholm finns folkbiblioteken i respektive skolas lokaler och är öppna för allmänheten.


Läs mer om biblioteken

Ung Fritid

Fritidsledarna inom Ung fritid driver fritidsgården Örekilsgården för ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern. De driver även elevcaféet på Kungsmarksskolan.


Läs mer om Örekilsgården

Kulturskolan

Kulturskolan förfogar över Kulturhuset som ligger i anslutning till Munkedalsskolan.


Läs mer om kulturskolan

Senast ändrad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal