Munkedals kommunvapen

Meny

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Foto på en lekplats och grönyta framför ett lägenhetshus i rött tegel. Det är sommar och träden grönskar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen stödjer samhällsbyggnadsnämnden i dess uppdrag att ansvara för teknisk förvaltning och ärenden inom plan- och byggområdet. Förvaltningen leds av förvaltningschef.

Munkbo

Munkbo, Munkedals Bostäder AB, är det kommunala allmännyttiga bostadsbolaget i Munkedals kommun. Munkbo förvaltar 536 lägenheter i Munkedal, Dingle och Hedekas.


Läs mer om Munkbo på deras webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fastighet

Fastighetsenheten ansvarar för drift och underhåll av kommunala fastigheter, till exempel skolor och äldreboende. Enheten ansvarar även för ny-, om- och tillbyggnader.

Gata och mark

Enheten ansvarar för kommunal mark, gator och allmänna platser. Enheten tar fram och säljer kommunala tomter och industrimark. Gatubelysning och kartsystem liksom bostadsanpassning hanteras också inom enheten.


Läs mer om lediga tomter

Läs mer om lediga handels- och industritomter

Läs mer om bostadsanpassning

Kartportal

Park och skog

Enheten ansvarar för skötsel av kommunal skog, parkmark samt grönområden. Enheten utför grönyteskötsel på kommunala fastigheter och snöröjning samt halkbekämpning inom det kommunala ansvaret.


Läs mer om parker och grönområden

Läs mer om renhållning och snöröjning

Plan och bygg

Plan- och byggenhetens verksamhetsområden omfattar bygglov och detaljplanering med närbesläktade arbetsområden.


De ärenden som hanteras av enheten är framförallt bygg-, rivnings- och marklov, bygganmälan, samråd, godkännande av förrättningar, obligatorisk ventilationskontroll, adressättning med mera. Information och rådgivning, remissyttranden med mera utgör även en icke försumbar del av arbetsuppgifterna. Enheten ansvarar även för arbetet med Munkedals kommuns översiktsplan.


Verksamheten regleras bland annat enligt Plan- och bygglagen, Lagen om skydd mot olyckor samt av kommunens ambitioner inom verksamheterna.


Läs mer om bygga nytt, ändra eller riva

Läs mer om översiktplan och detaljplaner

Kostenheten

Kostenheten tillagar och serverar drygt 920 000 måltider om året till matgäster inom förskolor, skolor, vård och omsorg i Munkedals kommun. Vi vill skapa en måltidskultur med valmöjligheter och trivsel där matgästen är i centrum. Vi strävar efter att i största möjligaste mån laga mat från grunden med råvaror av hög kvalitet.

 

Hög kvalitet innebär exempelvis att vi använder råvaror i säsong. Vi försöker erbjuda ekologiskt och närodlat i den mån vi har möjlighet. Vi använder hållbart fiskad fisk och när vi köper kött använder vi Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för animaliska livsmedel, vilka utgår från den svenska djurskyddslagen. Våra menyer planeras med hjälp av en klimatdatabas för att underlätta arbetet med klimatsmarta val.

 

Munkedals kommun har avtal med såväl stora som små leverantörer. Vi har även egenuttag av ekologiska och lokalproducerade grönsaker genom samarbete med friskolan på Munkedals utvecklingscentrum i Dingle samt Dingle lantbruk AB.

 

Det lokala samarbetet innebär kortare transporter, färskare råvaror och en ökad beredskap i händelse av kris.

 

Munkedals kommun har en gemensam kostpolicy som utgår från visionen om att varje matgäst ska erbjudas goda, näringsriktiga, trivsamma och hållbara måltider som lagas och serveras på ett säkert sätt av kunnig och serviceinriktad personal. Vi ser stor vinning i samverkan med andra professioner exempelvis pedagoger och vård- och omsorgspersonal, för att ta tillvara på måltidens många mervärden och möjligheter.

Tillagningskök

Allégården, Munkedal

Lagar mat till vård- och omsorgsboendena Allégården och Ekebacken, förskolorna Herrgården och Älgen samt skolorna Munkedalsskolan, Bruksskolan och Kungsmarksskolan.

Förskolan Inspiratören

Lagar mat till barnen på förskolan.

Önnebacka förskola

Lagar mat till barnen på förskolan.

Kungshöjdens förskola

Lagar mat till barnen på förskolan.

Sörbygården, Hedekas

Lagar mat till vård- och omsorgsboendet Sörbygården och Hedekas skola. Skoleleverna äter på Sörbygården.

Hedekas förskola

Lagar mat till barnen på förskolan.

Dinglegården, Dingle

Lagar mat till vård- och omsorgsboendet.

Dingle förskola

Lagar mat till barnen på förskolan.

Kunskapens Hus, Utvecklingscentrum Munkedal i Dingle

Lagar mat till eleverna på gymnasieprogrammen, vuxenutbildningen samt till konferensbesökare.

Hällevadsholms skola, Hällevadsholm

Lagar mat till Hällevadsholms förskola och skola samt Centrumskolan i Dingle.

Mottagningskök

Kungsmarksskolan

Munkedalsskolan (eleverna äter på Kungsmarksskolan)

Bruksskolan

Centrumskolan

Mottagningsenheter

Ekebackens vård- och omsorgsboende

Herrgårdens förskola

Älgens förskola

 

Läs mer om mat i förskola

Läs mer om mat i skola

Läs mer om mat på äldreboende

Städenheten

Städenheten ansvarar för städning i kommunala verksamhetslokaler.

Senast ändrad: 2020-04-29

Sidansvarig: Jenny Pettersson

Elisabeth Linderoth

Förvaltningschef samhällsbyggnad


elisabeth.linderoth@munkedal.se

0524-180 25


MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

Illustration av en fjäder.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers
ikoner, Facebook, Instagram och Twitter.
Illustration av en fjäder.