Kommunalråd och oppositionsråd

Porträttbild på person utomhus.

Louise Skaarnes (SD)

En kvinna med långt hår.

Liza Kettil (S)

I Munkedals kommun är Louise Skaarnes från Sverigedemokraterna kommunstyrelsens ordförande och därmed kommunalråd. Louise Skaarnes efterträder Christoffer Östling (M) från 1 november 2022, för resterande del av innevarande mandatperiod.


Oppositionsråd är Liza Kettil från Socialdemokraterna.


Kommunalrådet representerar den politiska majoriteten och är kommunstyrelsens ordförande. Oppositionsrådet representerar den politiska oppositionen.

Kommunstyrelsens ordförande — kommunalråd

Kommunalrådet leder kommunstyrelsen och har uppsikt över kommunkoncernens hela verksamhet. Kommunalrådet ska:

  • med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
  • representera kommunstyrelsen vid sammanträffanden med myndigheter, konferenser, sammanträden och andra tillfällen om inte kommunstyrelsen bestämt annat
  • ansvara för att kallelse och föredragningslista utfärdas till sammanträden
  • ansvara för beredning av ärenden till sammanträden

Kommunstyrelsens andre vice ordförande — oppositionsråd

Oppositionsrådet leder, samordnar och företräder de partier som sitter i opposition. Oppositionsrådet ska:

  • med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och för oppositionens räkning ta initiativ i dessa frågor
  • representera kommunens opposition vid sammanträffanden med myndigheter, konferenser, sammanträden och andra tillfällen om inte kommunstyrelsen bestämt annat

Senast ändrad:

Sidansvarig: Fredrick Göthberg