Kommundirektörens ledningsgrupp

Närbild på fem personers händer och armar när de håller i varandra som en ring.

Kommundirektörens ledningsgrupp (KLG)

Ledningsgruppen är kommundirektörens organ för att samordna och effektivisera den kommunala verksamheten utifrån det mandat och de uppdrag som lämnas av politiska organisationen. Det formella ansvaret för beslut i gruppen ligger på kommundirektören. Övriga medlemmar i gruppen ansvarar för att viktiga strategiska frågor aktualiseras, bidrar till helhetslösningar och att informera och verkställa beslut som fattas i ledningsgruppen.

 

Arbetet i ledningsgruppen ska präglas av att:

 • Vi tänker på helheten
 • Vi tar gemensamt ansvar för gruppens resultat och värderingar
 • Vi är närvarande och bidrar i gruppen
 • Vi lyssnar på riktigt, respekterar varandra och använder oss av varandras kompetens
 • Vi vågar ta upp problem och ta hjälp av varandra
 • Vi är uthålliga i arbetet mot gemensamma mål och uppdrag
 • Vi är lojala mot fattade beslut
 • Vi levererar

Gruppen består av:

 • Kommundirektör
 • Förvaltningschef barn och utbildning, kultur och fritid
 • Socialchef
 • Förvaltningschef samhällsbyggnad
 • Ekonomichef
 • Administrativ chef
 • HR-chef
 • Lönechef

Arbetsformer

Kommundirektörens ledningsgrupp sammanträder ungefär två gånger per månad. Däremellan har kommundirektören möten med sin kommunledningsstab. Respektive förvaltningschef har till sitt förfogande en egen ledningsgrupp per sektor.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal