Elavbrott

Inom Munkedals kommun är Ellevio och Vattenfall de största elbolagen. För att få uppdaterad information vid ett elavbrott rekommenderar vi att man kontaktar sin lokala elleverantör. I strömavbrottskartorna under Relaterad information kan du se var strömavbrott är registrerade just nu.


För att bättre klara ett längre elavbrott finns det en del åtgärder som man som privatperson kan behöva vidta innan elavbrottet inträffar. Läs mer på krisinformation.se:s sida Förbered dig för elavbrott

Styrel

Om efterfrågan på el är större än tillgången finns det risk för att det uppstår elbrist. Det kan till exempel hända om det uppstår störningar i elproduktionen under kalla vintrar, eftersom stora mängder elektricitet då går åt till uppvärmning av bostäder och lokaler. Om elbrist uppstår finns det risk för att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av Sverige. För att undvika detta kan Svenska kraftnät beordra att delar av elnätet kopplas bort. Tack vare Styrel kan elen styras till de ställen där den gör mest nytta för samhället. Som det varit tidigare drabbar en frånkoppling alla elanvändare inom stora områden. Styrel är en del av krisberedskapen för elförsörjningen.


De elanvändare som prioriteras på lokal och regional nivå har betydelse för liv, hälsa och för att samhället ska fungera. Det kan till exempel vara sjukhus, äldreboenden, räddnings- och larmtjänst, vattenförsörjning och telekommunikationer. 

Styrel medför att du kan bli utan el medan din närmaste granne har kvar sin. Det beror i så fall på att grannens hus råkar ligga på en elledning som är prioriterad eftersom det finns samhällsviktiga elanvändare på just denna ledning.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Markus Ljungberg