Kommunfullmäktige

Foto på en smal grusväg som går längs med berget bredvid havet. Himlen är blå och solen lyser.

Maltes stig

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ (motsvarande riksdagen på riksnivå).


Kommunfullmäktige i Munkedals kommun består av 35 ledamöter vilka väljs för en tid av fyra år.


Fullmäktige väljer ledamöter i alla nämnder och styrelser samt fattar beslut i stora, principiellt viktiga ärenden såsom budget, bokslut, bostadsförsörjning och detaljplaner.


I Munkedal sammanträder fullmäktige normalt 7 - 9 gånger per år. Sammanträdena är offentliga och allmänheten hälsas välkommen!

Efter valet 2018 bildade Moderaterna (M) och Liberalerna (L) minoritetsstyre i Munkedals kommun.

Mandatfördelning

Mandatperiod: 2018-10-15 – 2022-10-14


Antal mandat i kommunfullmäktige

Parti

Antal

Sverigedemokraterna (SD)

9

Socialdemokraterna (S)

8

Moderaterna (M)

7

Centerpartiet (C)

4

Kristdemokraterna (KD)

2

Vänsterpartiet (V)

2

Liberalerna (L)

2

Miljöpartiet (MP)

1


Senast ändrad: 2019-05-09

Sidansvarig: Linda Ökvist