Brottsförebyggande rådet

Närbild på ett krossat fönster.

Det är viktigt att kunna känna sig säker och trygg där man bor och lever. I Munkedals kommun finns ett brottsförebyggande råd som arbetar för att förebygga brott och för att öka tryggheten i kommunen.

 

I rådet sitter kommunens folkhälsostrateg och säkerhetssamordnare samt kommunpolisen. Övriga tjänstepersoner kan adjungeras in i rådet beroende på vilka frågor som är aktuella.

Medborgarlöfte 2018

Munkedals kommun och Polisen arbetar tillsammans med att ta fram medborgarlöften. Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Medborgarlöften syftar till att effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Kartläggning

Munkedals kommun och Polisen har tillsammans kartlagt tryggheten i kommunen. Underlaget bygger på dialoger med invånare, en lokal trygghetsundersökning, Polisens medarbetarundersökning, aktuell statistik och kunskap inom organisationerna.

 

Kartläggningen visar att buskörning och fortkörning är de största problemen i Munkedals kommun. Det finns också önskemål om ökad polisiär närvaro i kommunen. Föregående års kartläggning visar på samma resultat och eftersom de insatser som gjordes under 2017 inte verkar ha fått tillräcklig effekt ännu bygger 2018 års medborgarlöften vidare på de insatser som påbörjats under föregående år.

Åtgärder

Polisen och kommunen ska under 2018 arbeta med att öka tryggheten i Munkedals kommun genom följande åtgärder:

  • Polisen kommer utföra riktade kontroller mot buskörning med EPA-traktorer och bilar i tätorterna i kommunen.

  • Polisen kommer utföra hastighetskontroller på vägar som medborgardialogen för 2016/2017 pekat ut. Kontrollerna kommer att ske på tider och platser som baseras på resultaten från kommunens hastighetsmätningar.

  • Mobila poliskontoret kommer att besöka Hedekas, Dingle och Hällevadsholms tätorter vid några tillfällen utöver det ordinarie besöket i Munkedal varje vecka.

  • Polisen och kommunen kommer att genomföra en trygghetsvandring i Dingle.

  • Kommunen sammankallar till årligt möte med huvudkontaktombud och kontaktombud per grannsamverkansgrupp för att möjliggöra utveckling av det ideella grannsamverkansarbetet.

  • Kommunen sammankallar tillsammans med Polisen till årligt uppstartsmöte för nya grannsamverkansområden.

Uppföljning

Återkoppling och resultatet av det arbete som bedrivs för att nå målen sker via kommunens och Polisens webbplatser, i sociala medier samt via massmedia. Medborgarlöftet följs gemensamt upp av kommunen och Polisen innan årets utgång.


Senast ändrad:

Sidansvarig: Linn Karlsson