Näringslivsrådet

Syftet med Näringslivsrådet är att vara en sammanhållande länk mellan företag, kommun och politik för en långsiktig och hållbar samverkan på bred front.


Näringslivsrådet träffas fyra gånger per år.

Vill du komma i kontakt med Näringslivsrådets representanter skickar du e-post till naringsliv@munkedal.se

Representanter

Följande organisationer och personer ingår i näringslivsrådet:

Arctic Paper

 • Kent Blom

Besöksnäringen

 • Karin Lyrdal
 • Klaudia Bardon

Centrumgruppen

 • Anne-Marie Jantén
 • Eymen Yenigun

Fastighetsägarna

 • Claus Marmbäck
 • Petra Ohldin-Lampinen

Företagarna i Munkedal

 • Mikael Johansson
 • Carina Thorstensson

Kommundelen Svarteborg

 • Glenn Hedlund
 • Raymond Olsson

Kommundelen Sörbygden

 • Lena Kristiansson
 • Rolf Berg

LRF Kommungrupp

 • Fredrik Andersson
 • Mats Karlsson

Munkelandsgruppen

 • Krister Johansson
 • Fredrik Johansson

Munkelandsgruppens webbsida

Munkedals kommun

 • Louise Skaarnes (Politik)
 • Ulrika Larsson (Näringslivsutvecklare)

Adjungerad

 • Liza Kettil (Politik)