Revisorer

Munkedals kommun har fem revisorer valda från de politiska partierna, se längre ned på sidan. Revisorerna har till sitt stöd engagerat sakkunniga revisorer från företaget Ernst & Young.


De förtroendevalda revisorerna har fullmäktiges uppdrag att granska att den verksamhet som bedrivs i kommunen är ändamålsenlig och uppfyller fullmäktiges uppsatta mål. Revisorerna skall årligen pröva fråga om ansvarsfrihet.


Revision brukar delas upp i förvaltningsrevision och redovisningsrevision.

Förvaltningsrevision

Tittar på hur de kommunala verksamheterna och kommunala bolagen fungerar. Genom sin granskning och prövning bidrar revisorerna till en effektiv verksamhet.

Redovisningsrevision

Avser granskning av bokföring, verifikationer med mera. Varje år brukar man genomföra 10-15 granskningar av olika verksamheter. För varje genomförd granskning upprättas en skriftlig granskningsrapport.

Öppenhet

Revisorerna är en del av den offentliga verksamheten och har samma krav på tillgänglighet och insyn som andra myndigheter.


Revisorerna eftersträvar största möjliga öppenhet i sitt arbete, med möjlighet till kontakt om frågor uppstår.

Revisorer

Klicka här för att se vilka som är revisorer för Munkedals kommun

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Fredrick Göthberg