Munkedals kommunvapen

 Verksamhetens inriktningsmål 2020-2023

Under våren 2019 kommer majoriteten arbeta med att ta fram nya inriktningsmål för planperioden 2020-2023.

Verksamhetens mål

Verksamhetsmål

Utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål tar nämnderna i god dialog med verksamhetsföreträdare fram verksamhetsmål och mått för året med utgångspunkt av de de ekonomiska ramarna.

 

Dessa mål visar för förvaltningen vad som ska göras. Målen ska vara uppföljnings- och mätbara.

Verksamhetsplaner

Under hösten arbetar verksamheten med att bryta ner nämndens verksamhetsmål till sina verksamhetsplaner och därefter till aktiviteter på enhetsnivå.