Budget 2023

Mål och Resursplan
Budget 2023 med plan 2024-2025

Kommunala utdebiteringen

Inför budget 2023 beslutade kommunfullmäktige att den kommunala utdebiteringen ska vara 23,38 kr.


De finansiella resultatmålen är nedbrutna utifrån kommunfullmäktiges långsiktiga finansiella inriktningsmål och gäller för perioden 2020-2023. Hela kommunens budgethandling hittar du under Relaterad information.

Mål för verksamheten

Varje nämnd konkretiserar kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål för planåren 2020-2023 i verksamhetsmål med tillhörande mått och verksamhetsplaner inför 2023.

Mål för ekonomi

Kommunfullmäktige har angett de tre finansiella målen för budget 2023 och de uppdrag som åligger nämnderna utifrån de finansiella inriktningsmålen för planperiod 2020-2023.


Hela Mål- och resursplanen (MRP) budget 2023 med plan 2024-2025 hittas under Relaterad information.Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Anna Josefsson