Budget 2024

Mål och Resursplan
Budget 2024 med plan 2025-2026

Kommunala utdebiteringen

Inför budget 2024 beslutade kommunfullmäktige att den kommunala utdebiteringen ska vara 23,38 kr.

De finansiella resultatmålen är nedbrutna utifrån kommunfullmäktiges långsiktiga finansiella inriktningsmål och gäller för perioden 2024-2027. Hela kommunens budgethandling hittar du under Relaterad information.

Mål för verksamheten

Varje nämnd konkretiserar kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål för planåren 2024-2027 i verksamhetsmål med tillhörande mått och verksamhetsplaner inför 2024.

Mål för ekonomi

Kommunfullmäktige har angett de tre finansiella målen för budget 2024 och de uppdrag som åligger nämnderna utifrån de finansiella inriktningsmålen för planperiod 2024-2027.

 

Hela Mål- och resursplanen (MRP) budget 2024 med plan 2025-2026 hittas under Relaterad information.

 Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Anna Josefsson