Regler och styrande dokument

En kommuns verksamheter styrs av flera olika lagar. Lagar beslutas av riksdagen och regeringen utfärdar förordningar. Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag och plan- och bygglagen är några exempel på lagar som en kommun har att rätta sig efter.


En kommun utformar även egna styrdokument för hur de olika verksamheterna ska bedrivas och anpassas efter lokala förhållanden. Styrdokument beslutas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

 

Nedan kan du söka fram ett dokument eller scrolla ned och klicka på olika ämnen.


Värdegrund

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun skall utgå ifrån alla människors lika värde.

Vårt uppdrag är att

  • möta alla med respekt och eftertanke
  • stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv
  • göra mesta möjliga nytta för våra brukare
  • arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans
  • samarbeta för att nå goda resultat

Det här gör vi genom att

  • se till att god etik råder i alla sorters möten
  • utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv
  • alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och verksamheter
  • visa respekt för varandras arbete och professionalitet
  • underlätta varandras arbeteStyrdokument

Bolag

Politik, förtroendevalda

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion