Kungörelser

Foto på en byggnad i rött tegel och stora fönster. Sammanhängande mellan två huskroppar finns en huskropp helt i glas. Utanför byggnaden finns en lekyta med ett sjöodjur i sten. Mindre träd grönskar.

Kungörelser speciallagstiftning

  • Kungörelse

    Ärende:Meddelande om beslut - Ödsby 4:1 - Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation Avdelning:Plan-, Bygg- och MEXavdelningen
  • Kungörelse

    Ärende:Meddelande om beslut - Dingle 4:33 - Bygglov för till- och ombyggnad av förskola/skola Avdelning:Plan-, Bygg- och MEXavdelningen

Senast ändrad:

Sidansvarig: Fredrick Göthberg