Kungörelser

Foto på en byggnad i rött tegel och stora fönster. Sammanhängande mellan två huskroppar finns en huskropp helt i glas. Utanför byggnaden finns en lekyta med ett sjöodjur i sten. Mindre träd grönskar.

Kungörelser speciallagstiftning

  • Kungörelse

    Ärende:Meddelande om beslut - Torreby 3:154 Avdelning:Plan, Bygg och MEX avdelningen

  • Kungörelse

    Ärende:Möjlighet att lämna synpunkter på bygglovsärende - Fastighet Ulkeröd 1:1 Avdelning:Plan, bygg och MEX avdelningen

  • Kungörelse

    Ärende:Möjlighet att lämna synpunkter på bygglovsärende - Fastigehet : Åseby 1:4 Avdelning:Plan, bygg och MEX avdelningen

Senast ändrad:

Sidansvarig: Linda Ökvist