Kungörelser

Foto på en byggnad i rött tegel och stora fönster. Sammanhängande mellan två huskroppar finns en huskropp helt i glas. Utanför byggnaden finns en lekyta med ett sjöodjur i sten. Mindre träd grönskar.

Kungörelser speciallagstiftning

 • Kungörelse

  2020-10-13 Ärende:Möjlighet att lämna synpunkter på bygglovsärende Foss 10:1 - Bygglov för nybyggnad av Llentab-hall/Padelhall Enhet:Plan-, Bygg- och Markenheten

 • Kungörelse

  2020-10-13 Ärende:Möjlighet att lämna synpunkter på bygglovsärende Ödsby 3:52 - Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser Enhet:Plan-, bygg- och markenheten

 • Kungörelse

  2020-09-28 Ärende:Möjlighet att lämna synpunkter på granskningshandling Översiktsplan 2018 Ärendenummer: SBN 2020-134 Enhet:Plan-, bygg- och markenheten

 • Kungörelse

  2020-09-18 Ärende:Meddelande om taget beslut - Gläborg 2:9 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 179 km² Enhet:Plan-, bygg- och markenheten

Senast ändrad: 2020-07-09

Sidansvarig: Linda Ökvist