Kungörelser

Foto på en byggnad i rött tegel och stora fönster. Sammanhängande mellan två huskroppar finns en huskropp helt i glas. Utanför byggnaden finns en lekyta med ett sjöodjur i sten. Mindre träd grönskar.

Kungörelser speciallagstiftning

  • Kungörelse

    2021-01-21 Ärende:Ramberg 1:13 - Möjlighet att lämna synpunkter på bygglovsärende Avdelning:Plan, bygg och MEX avdelningen

Senast ändrad: 2021-01-07

Sidansvarig: Linda Ökvist