EU-val 2024


9 juni - Röstningen är avslutad för 2024 års EU-val. Därmed har den preliminära rösträkningen påbörjats. Du kan följa rösträkningen med start kl. 23 på val.se. Valmyndigheten gör en första preliminär mandatfördelning under kvällen.

Följ den preliminära rösträkningen på Valmyndighetens webbsida

Söndagen den 9 juni är det val till EU-parlamentet. Alla som får rösta i valen och är upptagna i röstlängden ska få ett röstkort hemskickat med posten innan den 22 maj.

 

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns det särskilda regler för de olika valen.

 

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

 • 18 år senast på valdagen. För EU-valet 2024 innebär det att du fyller 18 år senast den 9 juni, och
 • svensk medborgare och är (eller har varit) folkbokförd i Sverige, eller
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen. För EU-valet 2024 innebär det att du måste ha anmält dig senast den 10 maj. Mer information finns på sidan EU-medborgare som vill rösta i EU-valet.

val.se kan du läsa mer om vem som får rösta EU-valet.

 

Förtidsrösta 22 maj - 9 juni

Du kan rösta i förtid i vilken röstningslokal som helst i hela landet om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen.


För att förtidsrösta måste du ha med dig både id-handling och röstkort. Om du inte har någon id-handling kan du låta någon annan person som fyllt 18 år intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.

Om du inte kan ta dig till din vallokal på valdagen den 9 juni kan du rösta i en lokal för förtidsröstning även då.


I dessa lokaler kan du förtidsrösta i Munkedals kommun:

Kommunhuset Forum, Munkedal

Måndag-fredag kl. 10.00-15.00
Lördagar kl. 10.00-13.00 och
Söndagar kl. 10.00-13.00

samt valdagen den 9 juni kl. 08.00-21.00


Kunskapens Hus, Dingle (Utvecklingscentrum Munkedal)

Måndagar kl. 09.00-13.00
Torsdagar kl. 14.00-18.00


Bygdegården, Hedekas

Onsdagar kl. 15.00-18.00
Fredagar kl. 10.00-12.00


Folkets Hus, Hällevadsholm

Onsdagar kl. 12.00-17.00
Fredagar kl. 10.00-13.00


Rösta på valdagen 9 juni

På ditt röstkort står det vilken vallokal du kan rösta i och vallokalens öppettider. Det är bara du och andra röstberättigade i samma valdistrikt som kan rösta i den vallokal som står på röstkortet. Inför EU-valet ska du ha fått ditt röstkort senast den 22 maj.

 

Du kan också rösta i någon av landets lokaler för förtidsröstning som har öppet på valdagen den 9 juni. Där kan alla rösta oavsett bostadsort och valdistrikt.


Du behöver ha med dig id-handling när du röstar. Id-handlingen ska vara giltig men i vissa fall kan även en utgången id-handling användas. Det är röstmottagaren som avgör vilka id-handlingar som ska godkännas. Har du ingen id-handling kan en annan person som fyllt 18 år intyga din identitet. Personen som intygar måste visa sin id-handling.


På röstkortet står vilket valdistrikt du tillhör. Där står även adress och öppettider till vallokalen.


I Munkedals kommun är följande vallokaler öppna på valdagen:

 • Valdistrikt Munkedal 1 - Kungsmarksskolan, Munkedal
  Kl. 08:00-21:00
 • Valdistrikt Munkedal 2 - Kommunhuset Forum, Munkedal
  Kl. 08:00-21:00
 • Valdistrikt Munkedal 3 - Önnebacka förskola, Munkedal/Stale
  Kl. 08:00-21:00
 • Valdistrikt Dingle-Bärfendal - Utvecklingscentrum Munkedal, Dingle, Möteslokal Sporren
  Kl. 08:00-21:00
 • Valdistrikt Hällevadsholm-Svarteborg - Hällevadsholms Folkets Hus
  Kl. 08:00-21:00
 • Valdistrikt Sörbygden - Hedekas Bygdegård
  Kl. 08:00-21:00

 

Rösta med bud

Du kan få hjälp att rösta i vallokalen om du behöver det. Du kan också utse ett bud som lämnar in din röst, om du inte kan ta dig till vallokalen alls. Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

För att rösta med bud behöver du ett bud, ett vittne och särskilt material för att rösta med bud.

Av följande anledningar kan du rösta med bud:

 • sjukdom
 • ålder
 • funktionsnedsättning
 • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren

Bara vissa personer får vara bud

Bara vissa personer kan vara bud. Budet ska vara minst 18 år gammal och kunna visa upp en id-handling när hen lämnar in budrösten.


Följande personer kan vara bud:

 • din make, maka eller sambo
 • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
 • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
 • lantbrevbärare
 • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Särskilt material behövs för att rösta med bud

Du behöver ett särskilt material för att rösta med bud. Det kan du beställa hos Valmyndigheten eller kommunen. Valsedlar kan du eller den som hjälper dig hämta på alla ställen där man kan rösta eller beställa direkt från partierna.

Ambulerande röstmottagare

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med en ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.


Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.


Kontakt:
Medborgarcentrum
Telefon: 0524-180 00


Ring och boka senast kl. 12.00 på torsdagar under förtidsröstningsperioden, för att få besök under fredagen.


Under valhelgen kan du också ringa och boka ambulerande röstmottagare. Ring 0524-181 68 under dagtid och senast kl. 12:00 den 9 juni.

Hjälp i vallokalen

Du som har en funktionsnedsättning eller liknande och inte själv kan göra i ordning din röst kan be en röstmottagare om hjälp. Röstmottagaren följer då med dig bakom skärmen. Du kan få hjälp med att till exempel stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller sätta kryss för en kandidat.

 

Röstmottagarna har tystnadsplikt och får inte berätta för någon vad du har röstat på. Du får också ta med dig någon annan bakom skärmen för att hjälpa dig att rösta, till exempel en ledsagare eller personlig assistent.


Brevrösta från utlandet

Du kan rösta på två sätt från utlandet. Antingen brevrösta eller förtidsrösta i en röstningslokal, oftast på en ambassad eller ett konsulat.

Valsedlar

Valsedlar finns på alla ställen där du kan rösta och hos partierna. Om du röstar i förtid eller budröstar kan du behöva beställa eller hämta valsedlar från partierna eller din kommun. Valsedlar till Europaparlamentet är vita.

Rösta på parti

Du röstar först och främst på ett parti. Partiets namn står på valsedeln. Hittar du inte ditt partis valsedel, kan du ta en blank valsedel och skriva partiets namn så tydligt som möjligt på den. Du behöver inte kryssa för en kandidat, i de fall kandidaters namn är förtryckta, om du bara vill rösta på partiet.

Personrösta

Om du vill att någon särskild kandidat på partiets valsedel ska bli vald kan du personrösta på den kandidaten. Du får bara personrösta på en kandidat. Att personrösta är din möjlighet att kunna påverka ordningsföljden mellan kandidaterna på valsedeln.

Frågor om valet?

Om du har frågor om valet kan du ringa Valmyndighetens Valupplysning på telefon 020-825 825.


Du kan även gå in på Valmyndighetens frågeforum på val.se.

Lättläst

8sidor.se kan du läsa om valet på lättläst svenska.

Andra språk / Other languages

Det finns även information på val.se på andra språk.

 

On these pages you will find information in other languages than Swedish about how to vote.

 

Rösträkning

På Valmyndighetens hemsida kan du följa den preliminära rösträkningen för Munkedals kommun på valdagens kväll.

Onsdagsräkning

Onsdagsräkning äger rum den 12 juni från kl. 09:00 i kommunhuset Forum i Munkedal.


Tre dagar efter valdagen ska kommunen genomföra rösträkning, allmänt kallad onsdagsräkning. Vid denna behandlas de förtidsröster som röstmottagarna har underkänt på valdagen, samt de förtidsröster som inte granskats i vallokalen.


Onsdagsräkningen är en offentlig förrättning.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion