Jävsnämnd kallelser och protokoll

Jävsnämndens möten bokas endast in vid behov.

 

Jävsnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Möten 2024

Möten 2023

Möten 2022

Möten 2021

Möten 2020

Möten 2019