Munkedals kommunvapen

Jävsnämnd kallelser och protokoll

Foto på en sjö och solnedgång. Sjön omgärdas av skog.

Stora Holmevattnet

Jävsnämndens möten bokas endast in vid behov.

Möten 2022

Möten 2021

Möten 2020

Möten 2019

Markus Fjellsson

Nämndsekreterare

 

markus.fjellsson@munkedal.se

0524-181 44