Munkedals kommunvapen

Vadholmen Foss 2:18 med flera

Flygfoto över en del av ett samhälle vintertid.

Munkedal

Mötesdagar för styrelsen i bolaget är inte inbokade på förhand. På den här sidan kommer protokoll läggas upp efter att mötet har varit.

2020

2019

2018

2017

2016

Elisabeth Linderoth

Förvaltningschef samhällsbyggnad


elisabeth.linderoth@munkedal.se

0524-180 25