Munkedals kommunvapen

Möten folkhälsopolitiska rådet 2016

Vill du läsa handlingar från tidigare år än 2016? Kontakta folkhälsostrategen.

 

22 januari

 

15 april

 

7 september

 

15 november

Munkedals kommun

Kontaktuppgifter

 

kommun@munkedal.se

0524-180 00

 

Besöksadress

Kommunhuset Forum

Centrumtorget 5

455 30 Munkedal

 

Postadress

Munkedals kommun

455 80 Munkedal