Munkedals kommunvapen

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2019-02-04

Foto på en ljusblå himmel med en helt snötäckt gren nedhängande.

Markus Fjellsson

Nämndsekreterare

 

markus.fjellsson@munkedal.se

0524-181 44