Munkedals kommunvapen

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2020-05-14

Foto på flera personer som står på en brygga och kliver i kanoter. På bilden syns en insjö som glittrar i solskenet och i bakgrunden syns en skog.

Kanotcentralen vid Kaserna

Markus Fjellsson

Nämndsekreterare

 

markus.fjellsson@munkedal.se

0524-181 44