Möten kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2016

Vill du läsa handlingar från tidigare år än 2016? Kontakta nämndsekreteraren.

 

18 februari

 

31 mars - Information om bokslut

 

18 maj

 

22 september

 

3 november

Senast ändrad: 2018-11-30

Sidansvarig: Markus Fjellsson