Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2017-03-22

På mötet hölls information och utbildning utan protokoll.

Senast ändrad: 2017-12-19

Sidansvarig: Markus Fjellsson