Munkedals kommunvapen

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2017-05-04

Mötet blev inställt.

Markus Fjellsson

Nämndsekreterare

 

markus.fjellsson@munkedal.se

0524-181 44